III Màster en Ciències Forenses 2014-2016 UB

La Unitat de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, amb la seva
llarga experiència en cursos de postgrau, en atenció a la necessitat de formació postgraduada en Ciències Forenses, organitza aquest Màster de formació teòrico- pràctica, que combina l’aprenentatge presencial amb el treball d’autoaprenentatge dirigit i autònom, per tal d’obtenir una formació actualitzada en Ciències Forenses.

Descarregar Triptic