IV Màster en Ciències Forenses 2015-2017 UB

La Unitat de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, amb la seva
llarga experiència en cursos de postgrau, en atenció a la necessitat de formació postgraduada en Ciències Forenses, organitza des de l’any 2012 aquest Màster de formació teòrico- pràctica, que combina l’aprenentatge presencial amb el treball d’autoaprenen-tatge dirigit i autònom, per tal d’obtenir una formació actualitzada en Ciències Forenses.

Descarregar Tríptic