Postgrau Especialista Valoració del Dany Corporal 2014-2015

Des de l’any 1995, la Universitat de Barcelona organitza anualment cursos de valoració del dany corporal, formació que alterna amb màsters i diplomes de postgrau. La Universitat de Barcelona ha autoritzat a impartir aquest postgrau de “Especialista en Valoració del Dany Corporal”, el qual es durà a terme durant el període 2014-2015. Serà un curs d’actualització i semipresencial, i es donarà opció preferent per a realitzar aquest postgrau d’aquesta especialitat a aquells posseïdors del Màster de Valoració del Dany Corporal

Descarregar PDF