Màster en Criminalística Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Presentació

La criminalística o ciències forenses les definim com el conjunt de disciplines on l’objecte comú és el de la materialització de la prova a efectes judicials mitjançant una metodologia científica. Qualsevol ciència es converteix en forense en el moment que serveix al procediment judicial, però cal adaptar les tècniques específiques a la finalitat d’investigació i judicial de la prova, aquest és el motiu de preparar aquest programa, on es pretén formar professionals en Criminalística com una titulació reconeguda per la universitat, per tal de donar una acreditació acadèmica superior de manera que els professionals titulats puguin gaudir d’aquest reconeixement universitari en les seves actuacions tant a nivell particular com judicial al servei dels Tribunals de Justícia, mitjançant les tècniques més avançades d’aquestes especialitats.

Informació Primer Any

Informació Segon Any