Avantprojecte de Llei

Des de l’Associació Catalana de Metges Forenses i l’Associació Nacional de Metge Forenses, el mes de juny d’enguany es va remetre al Ministeri de Justícia una sèrie d’aportacions en relació al Avantprojecte de Llei per la qual es regula el procediment d’avaluació de l’edat (Ministerio de Justicia, 2022).