Formació

El programa d’activitats formatives per al col·lectiu de metges forenses del Departament de Justícia per a aquest any 2015 és el resultat de la col·laboració entre el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. L’Institut de Medicina Legal de Catalunya, adscrit al Departament de Justícia i dependent de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, té entre altres funcions la realització d’activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense i, en aquest sentit, col·labora en les activitats de formació organitzades pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Les activitats programades s’orienten a facilitar els coneixements tècnics necessaris per desenvolupar la tasca dels metges forenses.
La formació consta de nou cursos de formació continuada en medicina forense destinats a incidir en les matèries específiques i d’actualitat en la pràctica professional.

Descarregar aquí

MÀSTERS I POSTGRAUS