Membres de la Junta

President: Dr. Xavier Bernal Martí
Secretari: Dr. Joaquim Recio García
Tresorera: Dra. Mª Victoria Bonastre Paredes
Sots-president: Dr. Francisco García Sayago
Vocal  responsable REML: Dr. Carles Martin Fumadó
Vocal Assessor Consell Científic ACMF, responsable Docència i Formació: Dr. Gabriel Martí Amengual